Stämmoförfrågan 13B:5 - Motion 6 - Motionshandläggning

Frågeställare: Arne Eriksson, Sara Tomeryd
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:5
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 6 - "Motionshandläggning"

SF13 B5
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

Slutkommentarer)

Att bristerna i motionshanteringen under de senaste åren varit många och uttalade är mycket väl dokumenterat. Detta framgår även väl av nu lagd motion.

Även i år finns betydande brister, bl a direkt felaktiga förslag till beslut.

Att styrelsen dock helt vägrar att bemöta de identifierade bristerna är förvånande men ändrar inget i sak.

De 24 motionärerna vill därför ånyo uppmana styrelsen att ta till sig innehållet i lagd motion och söka förbättra handläggningen av motionerna.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §