Stämmoförfrågan 13B:7 - Motion 8 - Ordningsregler - Del I

Frågeställare: Arne Eriksson, Ritva Tjelder
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:7
Underskriftsdatum: 2013-06-18
A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 8 - "Ordningsregler - Del I"

SF13 B7
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

Slutkommentarer)

24 motionärer lyfter här fram en mycket detaljerad beskrivning av ett antal betydande fel och brister i hanteringen av föreningens ordningsregler.

Det i alla medlemmars intresse att ordningsreglerna följs men då måste styrelsen sköta hanteringen av dessa korrekt.

Att så inte har skett är väl styrkt och några korrigerande åtgärder efter att motionen inlämnades i mars har ej kunnat ses.

Att styrelsen tydligen inte har något att anföra till sitt försvar förvärrar, om möjligt, situationen ytterligare.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §