Stämmoförfrågan 13B:12 - Motion 13 - Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del I

Frågeställare: Arne Eriksson, Isa Falas
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:12
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 13 - "Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del I"

SF13 B12
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

Slutkommentarer)

Styrelsen bekräftar att det är "styrelsens ansvar att tillse att OVK blir genomförd", vilket dock är självklart.

Styrelsen kommenterar ej det faktum att 7 hus ännu saknar godkännande och inte heller att betydande problem med ventilationen fortsatt föreligger. Det senare även i ett antal hus som har fått ett godkännande.

Om tillträde till en lgh ej erhålles är även detta styrelsens ansvar att lösa (*).  Att inta ett helt passivt läge är inte OK.

Att som styrelsen beskriva arbetena som "avslutande" är naturligtvis ej korrekt.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §