Stämmoförfrågan 13B:20 - Motion 22 - Medlemssamverkan inför större beslut

Frågeställare: Arne Eriksson, Bela Olah
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:20
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 22 - "Medlemssamverkan inför större beslut"

Av styrelsens förslag kan konstateras att detta väl sammanfaller med lagd motion och borde istället ha kunnat formuleras som ett förslag till bifall av lagd motion.

SF13 B20
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

Slutkommentarer)

Att styrelsen är positivt inställd till lagd motion är mycket glädjande.

Inte minst då motionen, till viss del, är av typen "tänk utanför boxen".

Därför föreslås stämman att bifalla den av 23 motionärer lagda motionen.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §