Stämmoförfrågan 13S:2 - Årsredovisning - 1.1.4.7 Tvättutrustning

Frågeställare: Sigurd Eliasson
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13S:2
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

I avsnitt 1.1.4.7 Tvättutrustning anges:

"För att få ner den totala kostnaden har styrelsen valt att leasa maskinerna i denna tvättstugan. Undersökning av detta sker löpande."

SF13 S2
Bild 1.

A.2 - Begärda uppgifter:

Att söka "få ner kostnaderna" genom att leasa tvättutrustning som skall behållas hela livslängden (10-12 år) är sannerligen avvikande!

Detta "grepp" tycks dessutom ej nyttjas för de renoveringar som görs under 2013. Förklaringar till detta saknas helt.

Ett resultat av detta är att två (2) olika serviceföretag nu tycks behöva nyttjas. Vad detta får för konsekvenser på tid för åtgärd och kostnader är inte kända.

Jag begär härmed, med lagenligt stöd ([1], [2]), ut de kompletterande uppgifter som krävs för att en korrekt och komplett redovisning av leasingen av tvättutrustningen och resultaten av den "löpande" utvärderingen av denna. Underlaget skall även göras tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar ([a]).

[a]: Muntligt svar är varken rimligt eller önskvärt. Uppgifterna måste även kunna kontrolleras.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §