Stämmoförfrågan 13S:3 - Årsredovisning - 2.1 Finansiella kostnader

Frågeställare: Sigurd Eliasson
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13S:3
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Detta avsnitt har starkt minskat i innehåll sedan förra året. Utöver behov av kompletteringar finns även fel att rätta.

SF13 S3 1
Bild 1.
SF13 S3 2
Bild 2.
 SF13 S3 3
Bild 3.

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Tidigare har genomsnittsräntor, uppdelat på bundna resp. rörliga lån för varje långivare, lämnats för innevarande och föregående år. Dessa uppgifter saknas nu helt och begäres därför nu ut.

2) Totala räntekostnaden för de två lånegivarna har angetts till 4 190 623 kr ([a]). Detta stämmer ej med beräkningen av genomsnittsräntorna av totala lånestocken där värdet 4 155 838 kr ([b]) nyttjats. Undersökning av detta fel samt korrigerade uppgifter begäres därför ut.

Jag begär härmed, med lagenligt stöd ([1], [2]), ut de kompletterande och korrigerade uppgifterna som krävs för att en korrekt redovisning av föreningens finansiella kostnader skall kunna anses uppnådd. Underlaget skall även göras tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar ([c]).

[a]: Räntekostnader Handelsbanken 2 680 938 kr + räntekostnader Swedbank 1 509 685 kr
= 4 190 623 kr.
[b]:   Ref: Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter, post "Räntekostnader".
[c]:   Muntligt svar är varken rimligt eller önskvärt. Uppgifterna måste även kunna kontrolleras.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §