Akalla Torg - vinter - 1

I-[2010-12-04] II-[2010-12-04] III-[2010-12-04]
IV-[2010-12-04] V-[2010-12-04] VI-[2010-12-04]
VII-[2010-12-04] VIII-[2010-12-04] IX-[2010-12-04]