Styrketräningslokalen - Porkalagatan 15

I-[2010-09-02] II-[2010-09-02] III-[2010-09-02]
IV-[2010-09-02] V-[2010-09-02] VI-[2010-09-02]