Lagar för nerladdning (PDF)

För enkel åtkomst finns några, för bostadsrättsföreningar, relevanta lagar nedan som .PDF-filer.

PDF icon Bostadsrättslagen
[SFS 1991:614]
uppdaterad t o m [SFS 2018:1665]
PDF icon Lag om ekonomiska föreningar
[SFS 2018:672]
uppdaterad t o m [SFS 2018:1692]
PDF icon Årsredovisningslag
[SFS 1995:1554]
uppdaterad t.o.m. [SFS 2018:1161]
PDF icon Lag om lägenhetsregister
[SFS 2006:378]
uppdaterad t.o.m. [SFS 2018:363]
PDF icon Plan och bygglag
[SFS 2010:900]
uppdaterad t.o.m. [SFS 2018:1732]
PDF icon Lag om uthyrning av egen bostad
[SFS 2012:978]
PDF icon Lag om skydd mot olyckor
[SFS 2003:778]
uppdaterad t.o.m. [SFS 2017:745]
PDF icon Personuppgiftslag
[SFS 1998:204]
ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR)
PDF icon Kamerabevakningslag
[SFS 2018:1200]
PDF icon Lag om energimätning i byggnader
[SFS 2014:267]