Vi granskar: Föreningens stadgar - TOC

För att underlätta direktåtkomst av avsnitt eller paragrafer i artikelserien återfinns nedan en innehållsförteckning med klickbara direktlänkar.

 

Avsnitt: Paragraf:
Föreningens firma och ändamål § 1
Föreningens säte § 2
Samverkan § 3
Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen § 4, § 5, § 6, § 7, § 8
Ogiltighet vid vägrat medlemskap § 9
Rätt för juridisk person som är medlem att förvärva bostadsrätt § 10
Rätt att utöva bostadsrätten § 11
Formkrav vid överlåtelse § 12
Föreningens organisation § 13
Räkenskapsår och årsredovisning § 14
Föreningsstämma § 15
Kallelse till stämma § 16
Motionsrätt § 17
Dagordning § 18
Röstning § 19
Ombud och biträde § 20
Beslut vid stämma § 21, § 22, § 23
Valberedning § 24
Protokoll § 25
Styrelse § 26
Konstituering och firmateckning § 27
Beslutsförhet § 28, § 29
Revisorer § 30
Avgifter till föreningen § 31, § 32
Underhållsplan § 33
Fonder § 34
Utdrag ur lägenhetsförteckning § 35
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41,
§ 42, § 43, § 44, § 45, § 46
Avsägelse av bostadsrätt § 47
Förverkandeanledningar § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53,
§ 54
Vissa övriga meddelanden § 55
Tvångsförsäljning § 56
Särskilda regler för giltiga beslut § 57
Upplösning § 58