HSB Brf Porkala ligger i Akalla, i norra Stockholm. Föreningen har 823 lägenheter varav mer än 99 % är bostadsrättslägenheter. Geografiskt avgränsas föreningen av Sibeliusgången, Porkalagatan, Kaskögatan och Sveaborgsgatan.

Området byggdes av Ohlsson & Skarne under perioden 1976-78 och ombildades 1982 till en bostadsrättsförening. Föreningen består av fem punkthus (2 st med 11 våningar och 3 st med 10 våningar), nio lamellhus (6 våningar), fyra låghus (2 våningar), en mindre särskola samt ett parkeringshus (Kasködäcket) i tre plan. Längs Sibeliusgången finns även ett garage (Porkalafaret) under marknivå.

I mitten av föreningen ligger Porkalaparken som är ett allmänt område och ingår alltså ej i föreningen.