Kontakta oss

''The advice that is wanted is commonly unwelcome, and that which is not wanted is evidently impertinent.''

Samuel Johnson,
in the letters to Hester Thrale, [1788]

Har du synpunkter eller frågor med anledning av något du läst på siten?

Har du förslag eller tips på inslag? Alla förslag och synpunkter är välkomna.

Du kan då nyttja nedan kontaktformulär. Låt alltså ej ovan generella citat avskräcka!