[2010-06-29] Kompletteringar till årsredovisningen (del I)


Ekonomiska nyckeltal