[2011-05-18] Kallelse - Föreningsstämman - 2011-06-07


För enkel åtkomst finns anslagen kallelse åtkomlig nedan.

Notera särskilt:

  1. Tidigare angiven datum för stämman, 2011-05-25 (ref. Porkalen nr 1 2011), gäller ej längre.
  2. Kallelsen saknar, trots info om motsatsen (ref Porkalen nr 1 2011, sid 6), förslag gällande Gruppanslutning - Bredband. Därmed kan beslut om detta ej tas på den ordinarie föreningsstämman 2011-06-07 (ref föreningens stadgar § 16).

Dessbättre har ett stort antal (46 st) föreningsmedlemmar gått samman bakom en motion och kommer på föreningsstämman att yrka på att en en extra stämma, för beslut gällande Gruppanslutning - Bredband, hålles senast tre (3) månader efter ordinarie föreningsstämma alltså senast 2011-09-07. För mer info se: Motion A:1 Gruppanslutning - Bredband

Kallelse för nedladdnng: Kallelse - Föreningsstämman – 2011-06-07