[2011-05-23] Ny blankett inför stämman!


 

För att söka underlätta, effektivisera och säkerställa hanteringen av medlemsfrågor vid den ordinarie föreningsstämman har en särskild blankett tagits fram. Denna kan med fördel nyttjas vid mer komplicerade frågeställningar

Blankett - Stämmoförfrågan

Framöver kommer ytterligare ett antal blanketter att tas fram för att söka förenkla för föreningens medlemmar vid kontakt med styrelsen m m.

För samtliga blanketter gäller att du kan fylla i dem på din egen dator (m h a Adobe Acrobat Reader), efter nedladdning, och därefter spara och skriva ut dem. Det går naturligtvis även bra att fylla i dem "för hand" om så önskas.