[2011-05-27] Viktig info - Gruppanslutningsavtal - Bredband!

I en tidigare artikel (se: Gruppanslutningsavtal – Bredband) har information om vad ett Gruppanslutningsavtal – Bredband, baserat på ramavtalet mellan HSB och Bredbandsbolaget, medför dels för föreningen i stort och dels för den enskilde medlemmen.

Då det finns ett antal frågor kring hur avgiften för en gruppanslutning skall föras vidare till föreningens medlemmar har en särskild artikel tagits fram som tar upp de två huvudalternativen (Alt. I - avgiften "inbakat i månadsavgiften" som behöver höjas med 3.1 % för att täcka de ökade kostnaderna (3.703.500 kr under första avtalsperioden) och Alt. II - fast tillägg av 125 kr/mån, lika för alla).

Information ges i artikeln som tydligt visar att det är endast Alt. II, d.v.s. att alla lägenhetsinnehavare påföres ett fast tillägg av 125 kr/månad som ger ett rättvist och lagenligt avtgiftsuttag.


För mer info se: Gruppanslutningsavtal - Bredband - del II