[2011-06-14] Kompletteringar till årsredovisningen (del I)


Då årsredovisningen under senare år kraftigt minskat i innehåll har några kompletteringar tagits fram. Detta för att söka ge en tydligare bild av föreningens ekonomi och utveckling sett över en något längre tid än de två (2) år som normalt täcks av årsredovisningen.

Ekonomiska nyckeltal

Föreningens lån