[2011-09-05] Viktig info - Gruppanslutningsavtal - Bredband!

Då nu föreningens medlemmar, på extrastämman 2011-08-22, beslutat om att teckna Gruppanslutningsavtal - Bredband med Bredbandsbolaget är det av vikt att, så långt som möjligt, undvika "inlåsningseffekter".

Ett förslag kommer därför att tillställas styrelsen med en begäran om att detta skall beaktas vid avtalstecknandet med Bredbandsbolaget.

För mer info se: Gruppanslutningsavtal - Bredband - del III

Tillägg 2011-09-07:

En skrivelse, undertecknad av sex (6) föreningsmedlemmar, har idag lämnats in till styrelsen för Brf Porkala. (För detaljer se: Skrivelse till styrelsen - Gruppanslutningsavtal - Bredband)

Tillägg 2011-10-18:

Styrelsen har tyvärr ej besvarat ovan skrivelse, med sista svarsdatum 2011-09-30, vilket i sig är såväl anmärkningsvärt som beklagligt. Då ärendet bedöms ha stor vikt för föreningens medlemmar har därför en förfrågan,  undertecknad av sex (6) föreningsmedlemmar, ställts direkt till Bredbandsbolaget. (För detaljer se: Förfrågan till Bredbandsbolaget - Gruppanslutningsavtal - Bredband)