[2011-12-28] Nyheter - Bredband


A – Uppgraderingen av nätverksutrustningen nu klar!

Bredbandsbolaget informerade i början av november, via portanslag (se bifogad bilaga), att de ämnade uppgradera nätverksutrustningen för att kunna erbjuda abonnemang med högre överföringshastigheter (upp till 1 Gb/s). Uppgraderingen gäller den aktiva utrustning (primärt switchar) Bredbandsbolaget använder och ej det fiberoptiska stamnätet vilket ägs av föreningen och har en mycket hög grundkapacitet.

I mars 2004 bytte föreningens operatör från Utfors (vilka då lämnade privatmarknaden) till Bredbandsbolaget och då installerades switchar från Cisco (Catalyst 2950 Series, se Bild 1 nedan). Nu genomförd uppgradering innebär bl a att switchar från Huawei (Quidway S5300 Series, se Bild 2 nedan) installerats. Valet av leverantör förefaller logiskt med tanke på att Telenor, som är nuvarande ägare till Bredbandsbolaget, under 2009 valde Huawei som leverantör av mobiltelefonsystem och dessa integreras i övrig IP-baserad infrastruktur.

 

Bild 1. Exempel på switch från Cisco – Catalyst 2950 serien. Switchen kan anslutas via fiberoptisk moduler (1Gb/s). Portarna som ansluter till lägenheter/lokaler (via en korskopplingspanel) har en maximal hastighet av 100 Mb/s.

Bild 2. Exempel på switch från Huawei Quidway S5300 serien. Switchen kan anslutas via fiberoptisk moduler (10 Gb/s). Portarna som ansluter till lägenheter/lokaler (via en korskopplingspanel) har en maximal hastighet av 1 Gb/s.

B – Några initiala observationer

  1. Hastighetsbegränsningen (vid asymmetriska abonnemang som t ex det grundabonnemang som ingår i nu tecknat gruppanslutningsavtal (100 Mb/s [ned] / 10 Mb/s [upp]) tycks nu inte längre göras per IP-adress utan per port.

  2. Hastighetsbegränsningen tycks ligga i intervallet 15 – 16 Mb/s vilket är några Mb/s högre än vad som tidigare gällde (se även punkt 1 ovan).

  3. För Er som nyttjar köhantering (ex. QoS= Quality of Service) fås bäst resultat om det är den egna utrustningen som helt sköter prioriteringen och hastighetsbegränsningen i nätverksswitchen inte ”triggas”. Detta då denna är tämligen rudimentär och inte tar hänsyn till olika typer av trafik. Vid tester genomförda fungerar det väl med att, i den egna utrustningen, ange en maximal hastighet av 14 Mb/s. Som alltid är det endast meningsfullt att nyttja köhantering på trafikströmmar ut från routern.

Har Ni själva gjort egna observationer? Hör i så fall gärna av Er till brfporkala.com och berätta!

C – Bredbandsinstallationer i lägenheter

Tyvärr har ett flertal direkt felaktiga uppgifter lämnats i senaste numret av Porkalen (för detaljer se: Errata – Porkalen 2011 nr4, s.14) vilka, om de följs, kan äventyra bredbandsinstallationen. Några förtydligande korrigeringar ges därför nedan.

  1. Kabel av typ UTP, Cat 6 (alltså oskärmad) skall användas.

  2. Kabeln skall läggas löst i kabelkanaler som medger ”mjuka hörn” och får ej klamras fast.

D – Startpaketet från Bredbandsbolaget

Startpaketet är endast obligatoriskt för de som ämnar nyttja telefoni från Bredbandsbolaget.

För de som önskar få mer info om den nätverksenhet (Zyxel 2602) som ingår i startpaketet - se bifogad användarmanual (Zyxel 2602 – User's Guide). Notera att denna information gäller en helt ”öppen” enhet, då utrustning levereras via operatörer brukar denna dels kunna vara försedd med speciellt anpassad mjukvara (s.k. Firmware) och dels starkt ”låst” (endast en liten del av inställningarna kan ändras av kunden).

Bilagor:

Portanslag från Bredbandsbolaget

Zyxel 2602 – User's Guide