[2012-05-09] Nya lägenhetsnummer - vad gäller?


Ja den frågan kan tyckas berättigad mot bakgrund av otydlig och ibland direkt felaktig föreningsinformation.

Bild 1
Bild 2

 

I ett nyhetsinslag, på den webbsida som styrelsen ska ansvara för, angavs i ett nyhetsinslag 2012-05-08
följande (Bild 1):

"Skatteverkets nummmer står för gatuadress och våning."

Fakta: Det nya lägenhetsnumret anger endast en viss lägenhets placering (våningsplan samt inbördes ordning på detta) och gäller endast för en uppgång. Skatteverkets folkbokföringsregister (bl a gatuadresser) har alltså kompletterats med de nya lägenhetsnummerna.

"Det gör att många på samma gata kan ha samma fyrsiffriga nummer..."

Fakta: Då det nya lägenhetsnumret endast är unikt för en enskild uppgång  gäller normalt att ovan "kan" lämpligen byts ut mot "kommer att".

Vid t.ex. felanmälning av lägenhet, där unik angivelse av vilken lägenhet som anmälan gäller krävs, kan då nyttjas:

  1. Föreningsinterna unika lägenhetsnummer (för Brf Porkala är detta ett tresiffrigt nummer [1-832]), eller

  2. Gatuadress samt fyrsiffrigt nummer från centrala lägenhetsregistret.

Plats för att fylla i ovan uppgifter (ett av ovan alternativ) finns på föreningen felanmälningsformulär (Bild 2).

Såväl styrelsen som personal på föreningskontoret borde rimligen klara av att hantera båda ovan metoder. Detta inte minst då det nya lägenhetsregistret, till stor del, baseras på uppgifter från fastighetsägarna.

För mer info se särskild artikel: Nya lägenhetsnummer


Tillägg 2012-05-20:

Styrelsen tycks ha inhämtat delar av den korrigerande information som anges i nyhetsinslaget ovan och sista stycket i deras ursprungliga nyhetsinslag (Bild 1) har nu ändrats till följande formulering:

"Syftet med skatteverkets fyrsiffriga kod är att veta var i huset  lägenheten finns genom att koden bygger på både vilket våningsplan som lägenheten finns och var lägenheten är belägen på våningen."

Information om att en korrigering har gjorts saknas dock helt. Själva nyhetsinslaget torde även vara att betrakta som mer eller mindre överflödigt, även om det nu är befriat från några felaktigheter, av de skäl som framförts ovan.