[2012-08-22] Kallelse - Föreningsstämman - 2012-08-30


För enkel åtkomst finns anslagen kallelse samt fullmaktsblankett tillgängliga nedan.

Notera särskilt att kallelsen innehåller förslag till nytt stadgebyte.

Övrig info:

Inför ordinarie föreningsstämma 2012-05-31 uppfyllde styrelsen varken lag- eller stadgekrav (Ref: Okunnighet eller lagtrots?) vilket bl a medförde att beslut gällande framlagt stadgeförslag ej kunde tas på denna stämma eftersom detta direkt skulle ha stridit mot gällande lag. Tidsbrist medförde dock att ordinarie föreningsstämma bordlade även dagordningspunkterna 14 (andra delen, val av revisorssuppleant) - 18. Stämman markerade även sitt ogillande mot styrelsens agerande genom ett särskilt beslut (Ref: Föreningsstämman läxar upp Brf Porkalas styrelse).

Nyheter 20110822 1

Kallelse för nedladdning: Kallelse - Föreningsstämman - 2012-08-30

Fullmaktsblankett för nedladdning: Fullmaktsblankett - föreningsstämma