[2012-12-22] Nya omarbetade ordningsregler - version 2.0


I - Inledning

Styrelsen har, via ett nytt infoblad ([1]) i föreningens entréer, bl a meddelat att en ny omarbetning av ordningsreglerna nu gjorts. Inom loppet av två (2) veckor har alltså två (2) versioner av de omarbetade ordningsreglerna distribuerats.

I version 1 ([2], Se Bild 1. nedan) var dels helt överflödig information medtagen och dels annan nödvändig dito utelämnad. Ett antal boende har tillskrivit styrelsen och formellt begärt att en korrigering skall ske.

I version 2 ([1], Se Bild 2. nedan) har, utöver ett flertal rättelser, även ytterligare ändringar gjorts relativt version 1.

Nyheter 20121222 1
Bild 1. (version 1 ([2])
Nyheter 20121222 2
Bild 2. (version 2 ([1])

II - Ändringar i version 2

Några av de ändringar, relativt version 1, som gjorts i version 2 är:

  • Den ”störningsfria” tiden har utökats ytterligare (nu 16 timmar/vecka längre än tidigare ”trivselregler” [3] för en ”normalvecka” med endast söndag som röd dag).
  • Nu finns olika ”störningsfria” tider för fredagar, jämfört med övriga vardagar.
  • Särskilda uppgifter för ”dag före röd dag” har strukits.

Att, som styrelsen gjort, beskriva detta som ett ”förtydligande” är naturligtvis gravt fel och bör därför helt ignoreras.

III - Ytterligare frågeställningar

Ett antal ytterligare frågeställningar, som även delgetts styrelsen skriftligen, har dessutom på intet sätt behandlats. Bland dessa kan nämnas:

  • Icke entydiga benämningar. Ibland nyttjas beteckningen ”ordningsregler” (Ex. ([2]) och ibland ”trivselregler” (Ex. ([3]).
  • Uppgifter om relevanta skäl för omarbetningen saknas helt.
  • Uppgifter om eventuell medlemsförankring saknas helt.
  • Den juridiska giltigheten av de ändringar som gjorts kan ej anses säkerställd. Detta inte minst mot bakgrund av att den störningsfria tiden mycket kraftigt utökats.

För ytterligare information se tidigare artikel.

IV - Referenser

[1]: Informationsblad uppsatt i föreningens entréer vecka 2012-51.
[2]: Informationsblad uppsatt i föreningens entréer vecka 2012-49.
[3]: Trivselregler uppsatta i föreningens samtliga entréer.