[2013-02-02] Ändrade regler för uthyrning av bostadsrätt f.o.m. 2013-02-01


Riksdagen antog 2012-12-19 en ny Lag, "Lag om uthyrning av egen bostad; [SFS 2012:978]" som ett led i att försöka uppmuntra privatpersoner att hyra ut sin bostad och öka utbudet av hyresrätter. Lagen började gälla 2013-02-01.

Några av förändringarna är:

  1. Friare hyressättning
  2. Inbetald oskälig hyra kan ej fås tillbaka
  3. Kortare uppsägningstid
  4. Ingen rätt till förlängning av hyresavtalet

För mer information se särskild artikel:

Nya regler för uthyrning av bostadsrätt f.o.m. 2013-02-01.