[2013-03-20] Porttelefonerna nu äntligen kompletterade!


Porttelefonernas uppringningsfunktion

Porttelefonen kan endast nyttjas för att ringa de nummer som finns inlagt i systemet i förväg. Dessa nummer är normalt till de boende i en aktuell uppgång. Då en boende, med aktiverad nummerpresentation, blir uppringd presenteras det nummer porttelefonen nyttjar. För att förhindra busringning är detta nummer konfigurerat för att blockera inkommande samtal.

Nummer som nyttjas av portelefonerna

Enligt preliminära uppgifter som brfporkala.com erhållit gäller att f n två (2) olika nummer nyttjas, vilket beror på var i föreningen man bor.

De två nummer som f n används är:

08 - 752 78 00

08 - 752 83 00

Det kan vara lämpligt att i telefonerna lägga in dessa telefonnummer som t ex "Brf Porkala - Portelefon I" och "Brf Porkala - Porttelefon - II" för att förenkla då man blir uppringd via porttelefonen.

Summering

Genom att denna komplettering nu är utförd kan ett mycket segdraget ärende "läggas till handlingarna". Nu genomförd komplettering har önskats av ett stort antal föreningsmedlemmar och många av dessa har dessutom engagerat sig via motioner till tidigare stämmor.

Styrelsen skall också ha ett TACK för att de så snabbt agerade efter att de senast blev tillskrivna!

För mer information hänvisas till tidigare nyhetsinslag och i detta angivna referenser.