[2013-03-21] Brf Porkala och HSB


Relationen mellan en bostadsrättsförening och HSB är tämligen komplex och omfattar en hel del inslag som kanske många inte har sett förut. I några artiklar har därför en del information, som söker behandla ett antal av dessa inslag, tagits fram.

Artiklarna har starka kopplingar dels till juridik och dels till ekonomi och återfinns därför under Flikarna "Ekonomi - HSB" och "Juridik - HSB".

Informationen i artiklarna har även tagits fram för att söka bidra till en mer balanserad och opartisk information om föreningen och HSB. I den tämligen partiska informationen som på senare tid distribuerats via föreningens informationskanalerna finns dessutom exempel på en hel del fel och brister. Två tydliga exempel på detta är artiklarna "HSB och Porkala - Vad får vi ut av medlemsskapet?" (Porkalen 2013 nr1, s.8) och "Att bo i en Bostadsrättsförening" (Porkalen 2011 nr2, s.2).

De artilkar som inledningsvis finns tillgängliga är:

Ekonomi - HSB

Juridik - HSB