[2013-04-02] Stämmer din lägenhetsarea?


Många bostäder visar sig vara felaktigt uppmätta enligt dagens gällande mätregler. Det kan leda till tvister mellan köpare och säljare med allvarliga ekonomiska och juridiska konsekvenser som följd.

De nuvarande mätreglerna har i princip gällt sedan 1978 och då Brf Porkala byggdes under åren 1976 – 1978 är det troligt att den bostadsarea föreningen har för din lägenhet är korrekt. Det kan dock vara bra att göra en egen kontrollmätning. Särskilt inför en försäljning av lägenheten. Felaktiga uppgifter kan ha smugit sig in från t ex mäklare.

För mer information se artikeln: Kontrollmätning av en lägenhets area