[2013-04-22] Får du också in matos från grannen?


Under 2011 genomfördes en injustering av frånluftsventilationen i Brf Porkala. Arbetet utfördes av Uni-Vent AB. Att tillfredsställande ventilation är mycket viktig för en god boendemiljö torde vara odiskutabelt. Vid för låg luftomsättning äventyras även de boendes hälsa.

Många boende upplever dock ej de genomförda åtgärderna som en förbättring utan en kraftig försämring.

Bland de försämringar som kunnat noteras kan nämnas:

  • Intryck av att ”luften står stilla” i lägenheten.
  • Kraftigt försämrad funktion i kökskåpan med besvär av matos i lägenheten vid matlagning.
  • Minskat undertryck i lägenheten relativt trapphus/våningsplan med bl.a. ökad luktspridning, via trapphus/våningsplan, mellan närliggande lägenheter.
  • Ökad kondens på fönster.
  • Stora variationer i luftflödena från en dag till en annan.

Trots ett mycket stort antal felanmälningar från boende i föreningen kvarstår, med smärre förändringar, det primära problemet.

Det kan även noteras att, trots att motsatsen angetts i förra årets förvaltningsberättelse, OVK-arbetena ännu ej är klara ([3]).   

Betydande insatser för att korrigera existerande brister behövs alltså. Om så inte sker måste de boende anmäla sin egen förening till miljönämnden vilket skulle vara mycket anmärkningsvärt!

Till ordinarie föreningsstämman 2013 har två (2) motioner gällande bristerna i ventilationen inlämnats av ett betydande antal motionärer ([1], [2]).

För ytterligare information se tidigare nyhetsinslag ([3]).

Referenser

[1]: Motion B:3 – Injustering av frånluftsventilationen och OVK – Del I
[2]: Motion B:4 – Injustering av frånluftsventilationen och OVK – Del II
[3]: [2012-10-18] OVK är ännu ej klart!