[2013-06-17] Kompletteringar till årsredovisningen (del I)


Då årsredovisningen under senare år starkt minskat i innehåll har några kompletteringar tagits fram. Detta för att söka ge en tydligare bild av föreningens ekonomi och utveckling sett över en betydligt längre tid än de två (2) år som normalt täcks av årsredovisningen.

I denna första del återfinns följande tre kompletterande artiklar:

Ekonomiska nyckeltal

Föreningens lån

Styrelsearvode