[2013-06-26] Viktig information om din hemförsäkring!


Ett flertal boende har kontaktat brfporkala.com och framfört att de vid kontakterna med Trygg Hansa, där många boende har en fördelaktig hemförsäkring via Adehem, erhållit informationen att föreningen f o m 2013-01-01 inte längre har någon försäkring i Trygg Hansa. Boende har till brfporkala.com uttryckt såväl irritation över det inträffade som en oro för hur det egna försäkringsskyddet har påverkats.

Bytet av försäkringsbolag berör direkt samtliga föreningsmedlemmar genom att styrelsen sedan 2011-01-01 tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring (KBTF) ([1]).

Oklarheter om gällande försäkringsskydd

Vid en snabb kontroll av försäkringsvillkoren från Folksam tycks dessa nu ha "bakat" in detta tillägg i sin normala hemförsäkring för bostadsrätter ([2]), varför en jämförelse med de villkor som t ex gäller för Trygg-Hansa ([3]) försvåras.

Det skall även understrykas att de försäkringsvillkor som gäller det tillägg föreningen tecknat kan avvika från de som gäller för individuellt tecknade försäkringar.

Informationen från styrelsen har varit obefintlig

Trots att dels bytet av försäkringsbolag direkt berör de boende och dels att nu snart halva försäkringsperioden löpt ut har informationen från styrelsen varit obefintlig. Att detta ej kan anses lämpligt torde vara uppenbart för alla utom möjligen någon/några i styrelsen.

Styrelsen kommer därför att snarast möjligt tillskrivas av några föreningsmedlemmar med en begäran om:

  • Fullständiga och entydiga försäkringsvillkor för den kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkringen (KBTF). Detta är av särskild vikt för de föreningsmedlemmar som har sin hemförsäkring i annat försäkringsbolag än Folksam.
  • En förklaring till det inträffade.
  • Att informationen snarats möjligt delges föreningens samtliga medlemmar.

Mer information kommer att lämnas framöver

När mer information finns tillgängligt kommer denna att lämnas bl a via en uppdatering av detta nyhetsinslag.

Referenser

[1]: [2010-12-27] Viktig info om din hemförsäkring!
[2]: Försäkringsvillkor Folksam; 2013-01-01
[3]: Försäkringsvillkor Trygg-Hansa; 2013-04-01

Tillägg 2013-06-28:

Styrelsen för Brf Porkala har idag, av ett antal föreningsmedlemmar, erhållit en skriftlig begäran om information, såväl för egen del som för övriga föreningsmedlemmars.