[2013-07-04] Kompletteringar till årsredovisningen (del II)


Då årsredovisningen under senare år starkt minskat i innehåll har några kompletteringar tagits fram. Detta för att söka ge en tydligare bild av föreningens ekonomi och utveckling sett över en betydligt längre tid än de två (2) år som normalt täcks av årsredovisningen.

I denna andra del återfinns artikeln:

Intäkter

Tidigare publicerade kompletterande artiklar:

Nyheter 20130617 f tmb

Ekonomiska nyckeltal

Föreningens lån - del I

Styrelsearvode