[2013-07-20] Känner du till HSB-paragraferna?


Inom HSB är den enskilda bostadsrättsföreningen medlemmar i en regional HSB-förening vilken i sin tur är medlem i aktuell bostadsrättsförening. Det är alltså ett ömsesidigt medlemskap. Den regionala HSB-föreningen i sin tur är medlem i HSB Riksförbund (Bild 1).

Nyheter 20130720 1
Bild 1.

I föreningens stadgar finns ett antal paragrafer som reglerar relationen till HSB-föreningen, här HSB Stockholm, och HSB Riksförbund. Dessa brukar ibland betecknas ”HSB-paragrafer”.

Antalet ”HSB-paragrafer” är tämligen få men har stor inverkan på föreningen. Denna inverkan är dock ej odelat positiv utan inkluderar även såväl reella som potentiella nackdelar och problem.

I artikeln ”HSB-paragrafer” ges en kort strukturerad genomgång av dessa.

Ytterligare information finns i ett antal tidigare publicerade artiklar ([1]-[3]).

Referenser

[1]: Ledamot utsedd av HSB Stockholm
[2]: Revisor utsedd av HSB Riksförbund
[3]: Godkännande av stadgeändringar