[2013-12-27] Fira in nyåret med ett säkert fyrverkeri!


Inför det kommande nyårsfirandet kan det vara bra att beakta de risker som fyrverkerier kan medföra för såväl de som anordnar detsamma som för andra personer i omgivningen.

10 råd för ett säkrare fyrverkeri

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ([3], MSB), har tagit fram en bra broschyr som listar tio råd för ett säkrare fyrverkeri ([1], Bild 1).

Nyheter 20131227 1
Bild 1.

Följ dessa regler för ett säkrare nyårsfirande, för såväl dig själv som din omgivning!

Olyckor med fyrverkerier

I ett nyligen publicerat faktablad ([2]) ger MSB mer information om olyckor i samband med fyrverkerier.

Större fyrverkeripjäser farligare än vad som tidigare varit känt

OBS! Varning för otäcka bilder/film i nedan avsnitt. Informationen bedöms dock som så angelägen att den, oaktat att den kan uppfattas som mycket otäck, ändock gjorts tillgänglig.

Efter svåra olyckor i samband med fyrverkerier har det synliggjorts att fyrverkerier är en större risk än tidigare bedömningar. På nyårsnatten 2012 skadades en trettonårig pojke i Södra Sverige så svårt av en raket, som sköts på 10-15 meters håll, att vänstra benet behövde amputeras ([4] OBS! Varning för MYCKET otäcka bilder).

MSB har under 2013 gjort tester med fyrverkeripjäser med en pyroteknisk sats (krutvikt) av 180 g. Under testen avfyrades detta, på nitton (19) meters avstånd, mot ett grislår. Detta för att ge tämligen jämförbara resultat med skador på en människa.

Resultatet var skrämmande! Fyrverkeripjäsen trängde in i låret och exploderade därefter och slet sönder låret. Skadorna blev mycket omfattande (Bild 2).

Nyheter 20131227 2
Bild 2.

Testen finns även tillgänglig på YouTube: MKB:s test av farliga raketer - 2013.

Nya regler för fyrverkerier f o m 2014-04-15.

För att minska riskerna med fyrverkerier kommer raketer med mer än 75 gram pyrotekniska satser att förbjudas från och med den 15 april 2014.

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ([3], MSB) har mycket information om fyrverkerier och säkerhet på sin webbsida.

Referenser

[1]: 10 råd för ett säkrare fyrverkeri; Publ. nr: MSB 202 – Oktober 2010; MSB
[2]: Olyckor med fyrverkerier; Fakta 2013-11-21; MSB
[3]: www.msb.se
[4]: Utdrag ur Läkartidningen 51-42/2012 s.2332-33