[2014-06-03] Revisionsanmärkningar - 2014


Efter avslutad revisionsgranskning av Brf Porkala för år 2013 har såväl den av HSB Riksförbund utsedda revisorn som den av föreningen valda dito avlämnat sina revisionsberättelser.

Det kan konstateras att båda revisorerna lämnar en formell anmärkning gällande stadgebrott.

Att nu styrelsen ådrar sig två separata revisionsanmärkningar gällande stadgebrott är tämligen anmärkningsvärt. Detta eftersom alla i föreningen, såväl föreningens enskilda medlemmar som styrelse, har att följa stadgarna.

Stadgebrottet tycks ha pågått alltsedan föreningen bytte stadgar 2008 och de merkostnader som föreningen drabbats av är idag ej kända men bör rimligen uppgå till tämligen betydande belopp.

Det bör även understrykas att hela styrelsen, alltså även den ledamot som utses av HSB Stockholm, berörs av aktuella revisionsanmärkningar.

Genom de nu gjorda revisionsanmärkningarna kan förhoppningsvis även styrelsen inse vikten av att följa föreningens stadgar och därmed söka undvika en framtida upprepning.

För mer information se särskild artikel: Revisionsanmärkningar - 2014