[2014-06-13] Kompletteringar till årsredovisningen (del I)


Då årsredovisningen under senare år starkt minskat i innehåll har några kompletteringar tagits fram (*). Detta för att söka ge en tydligare bild av föreningens ekonomi och utveckling sett över en betydligt längre tid än de två (2) år som normalt täcks av årsredovisningen.

I denna första del återfinns följande fyra kompletterande artiklar:

Ekonomiska nyckeltal

Föreningens lån - del I

Föreningens lån - del II

Styrelsearvode

(*): En viss förbättring av årsredovisningen för 2013 kan noteras. Såväl transparensen som innehållet har ökat. Detta är bra men behovet av fortsatta förbättringar är dock stort.