[2014-06-16] Kompletteringar till årsredovisningen (del II)


Då årsredovisningen under senare år starkt minskat i innehåll har några kompletteringar tagits fram (*). Detta för att söka ge en tydligare bild av föreningens ekonomi och utveckling sett över en betydligt längre tid än de två (2) år som normalt täcks av årsredovisningen.

I denna andra del återfinns artikeln:

Intäkter

Tidigare publicerade kompletterande artiklar:

Nyheter 20140613 f tmb

Ekonomiska nyckeltal

Föreningens lån - del I

Föreningens lån - del II

Styrelsearvode

(*): En viss förbättring av årsredovisningen för 2013 kan noteras. Såväl transparensen som innehållet har ökat. Detta är bra men behovet av fortsatta förbättringar är dock stort.