[2014-10-17] Styrelsebeslut - Stambyte


Styrelsen meddelar att de, med hjälp av professionell rådgivning, bedömer att inget stambyte kommer att behövas under de närmaste fem (5) åren. Information har lämnats via infoblad ([1], Bild 1) och föreningens webbsida ([2]). För att säkerställa att denna informationen delges föreningsmedlemmarna finns den även tillgänglig nedan.

Nyheter 20141017 1
Bild 1.

Referenser

[1]: Infoblad från styrelsen uppsatt v.1438 (anslogs 2014-09-16)
[2]: Skärmdump, tagen 2014-10-17, från föreningens webbsida.