[2014-12-27] Snabbare bredband till en lägre kostnad!


Inledning

Föreningens samtliga lägenheter och lokaler är anslutna till ett gemensamt bredbandsnätverk. Bredbandsbolaget har erbjudit en stabil och bra tjänst under de tio (10) år som föreningen haft avtal med dem. De har dessutom uppgraderat nätverket ([1]) för att kunna erbjuda högre hastigheter och utökade tjänster, relativt gruppanslutningen, för de som så önskar. De signifikanta störningar som varit har varit få och främst orsakats av entreprenörer som, i samband med renoveringar/ombyggnader, skadat det fiberoptiska nätverk som förbinder föreningens samtliga hus. Detta inträffade dels under första etappen av gårdsrenoveringarna [2008] och dels vid ombyggnaden av 52:an [2012] och här får tyvärr föreningen (läs:förvaltare och styrelse) ta på sig en icke försumbar del av ansvaret för det inträffade genom att ej beställaransvaret axlats på ett adekvat sätt.

Erbjudande från andra operatörer

En styrelse för en bostadsrättsförening får ibland in erbjudande från olika operatörer, ofta mindre, som erbjuder sig att erbjuda bredbandsanslutningar till lägre kostnader än de nuvarande. Att enbart fokusera på kostnaden kan dock leda till betydande missräkningar.

Vid val av bredbandsoperatör är det viktigt att tillse att dessa kan ge en tillförlitlig och driftsäker anslutning, med god kundsupport, och där såväl felavhjälpning som uppgradering av den aktiva nätverksutrustningen sker på ett tillfredsställande sätt. Anlitas operatörer som främst söker ”pressa priserna” kan resultatet bli betydande försämringar av kvalitén i erhållen tjänst. Alla erbjudande måste därför granskas kritiskt och noggrant. Detta inte minst mot bakgrund av hur stor betydelse en god och driftsäker bredbandsanslutning har för många boende idag.

Nytt gruppavtal med Bredbandsbolaget

Nuvarande gruppavtal med Bredbandsbolaget har gällt sedan 2012-01-01 och ger samtliga lägenhetsinnehavare tillgång till en bredbandsanslutning med 100 Mb/s [ned] resp. 10 Mb/s [upp]. Månadskostnaden för bredbandsanslutningen är 125 kr/lgh.

Styrelsen har nu omförhandlat detta gruppavtal med Bredbandsbolaget och två förbättringar har erhållits.

  1. Den asymmetriska hastighetsbegränsningen tas nu bort och bredbandsanslutningen har samma hastighet, 100 Mb/s, oavsett riktning (upp/ned) på dataflödet. Denna förändring är av särskilt värde för de som har stort behov av att skicka större datamängder (ex. egna servrar för extern åtkomst).

  2. Månadskostnaden sänks från 125 kr till 99 kr.

Ändringarna gäller f o m 2015-01-01.

Detta är en mycket välkommen julklapp som föreningens medlemmar här får från styrelsen. Tack!

Testa gärna din anslutning redan nu

Detta kan du enkelt göra via olika "testsidor" på webben. Vid test utförd idag, via bredbandskollen.se (Bild 1), kan noteras att omkonfigureringen redan tycks genomförd. Om du vid test ej kan notera motsvarande resultat kan du lämpligen göra en felanmälning till föreningskontoret. Det är dock bäst att du först kontrollerar din egen utrustning för att minska risken att felet beror på denna.

 Nyheter 20141227 1
Bild 1.

Referenser

[1]: 2011/12: Bredbandsinfo ; brfporkala.com; 2011-12-28