[2019-01-21] HSB Normalstadgar - inklistrad lagtext


Nyheter 20190121 1
 
 

Föreningens nuvarande stadgar [1] utgår från s.k. normalstadgar från HSB [2] och HSB Stockholm [3]. 

Vid en tidigare genomgång har det kunnat konstateras [4] att dessa är behäftade med ett flertal, väl identifierade, brister.

Några av dessa brister är:

  • En majoritet av stadgeparagraferna består, helt eller delvis, av "inklistrad" lagtext.
  • Ingen åtskillnad mellan lag- och stadgetext har gjorts.
  • Källhänvisningar och källförteckning har ej nyttjats.

Då nu, sedan ovan genomgång, ett flertal nya versioner av normalstadgar tagits fram av HSB kan det vara på sin plats att undersöka om någon/några av ovan brister korrigerats. brfporkala.com har därför genomfört en sådan undersökning och resultaten återfinns i nedan artikel med bilagor.

Ny artikel med komplett genomgång av aktuella normalstadgar från HSB

HSB Normalstadgar - lag och stadgetext

Några utdrag från HSB Normalstadgar 2011:

Referenser

[1]: Föreningsstadgar - Brf Porkala (2012-01-24)
[2]: HSB Normalstadgar - 2003
[3]: HSB Stockholms stadgar för avlämnad Brf - 2004
[4]: [2010-11-29] Vi granskar: Föreningens stadgar - del V