Allmänt:

brfporkala.com är en webbsida med information från enskilda föreningsmedlemmar i Brf Porkala till bostadsrättsföreningens övriga medlemmar.

Beskrivning:

Informationen gäller frågor som i många fall berör föreningens samtliga medlemmar (t.ex. bomiljö, föreningsavgifter m.m.)

Informationen ersätter eller konkurrerar på intet sätt med den ordinarie föreningsinformationen utan skall ses som ett komplement till denna.

Organisation:

Webbsidan drivs av en grupp boende i Brf Porkala. Deltagarna i denna grupp varierar från tid till annan. Det gemensamma för gruppens medlemmar är ett starkt intresse för frågor som gäller såväl den egna bostadsrättsföreningen som bostadsrättsfrågor i allmänhet.

Startdatum:

2010 - 04 - 15

Säte/Plats:

Kista/Akalla - Stockholm

Vision/Mål:

Att förbättra informationen till de boende i Brf Porkala och därmed även söka bidra till ett ökat engagemang.

Att via noggrann och kritisk granskning av hur föreningen sköts söka bidra till att förbättra densamma.

Att söka bidra med informationsutbyte med föreningsmedlemmar i andra bostadsrättsföreningar och på detta sätt söka erhålla bättre svar resp. lösningar på de frågeställningar och problem som är vanligt förekommande för bostadsrättshavare oavsett vilken bostadsrättsförening dessa tillhör.