Gruppanslutningsavtal - Bredband - del I

A) Inledning/Bakgrund

HSB och Bredbandsbolaget har sedan ett antal år ett ramavtal som bl a omfattar möjlighet till gruppanslutning av en bostadsrättsförening som dels är medlem i HSB och dels är ansluten till Bredbandsbolagets fibernät. Båda dessa villkor är uppfyllda för Brf Porkala.

Ramavtalet förnyades 2010-01-01 och kostnaden minskade samt startavgifterna togs bort helt.

Vid informationsmötet 2011-01-26 lämnade Bredbandsbolagets representant, Anders Granholm, information om gruppanslutningsavtalet. Nedan uppgifter skall ses som dels en summering av de uppgifter som lämnades under detta möte och dels en komplettering av dessa då några förtydligande/kompletterande uppgifter inhämtades från Bredbandsbolaget 2011-02-04/07.

B) Vad innebär en gruppanslutning?

 • En och samma abonnemangsavgift (125 kr/månad) tas ut för samtliga lägenheter (823 st) i föreningen.
 • Bredbandsbolaget fakturerar alltså föreningen 823*125 = 102.875 kr/månad.
 • Avtalet löper på trettiosex (36) månader.
 • Avtalet har en uppsägningstid av tolv (12) månader och förlängs, om uppsägning ej görs, med tolv (12) månader i taget efter första avtalsperioden.
 • Föreningens totala kostnader under avtalstiden blir alltså minst 36*102.875 kr = 3.703.500 kr.
 • Ett abonnemang erbjuds (100 LAN, 100 Mb/s ned och 10 Mb/s upp) vilket är identiskt med det snabbaste abonnemang vi har idag.
 • Avtalet påverkar ej det fastighetsägareavtal som föreningen sedan 2004 har med Bredbandsbolaget utan skall ses som ett tilläggsavtal till detta.
 • Boende som önskar nyttja Bredbandsbolagets tjänster skall även fortsättningsvis teckna ett individuellt avtal (Privatabonnemang).
 • Tilläggstjänster (ex. samtalskostnader för telefoni, datalagring (Box), TV m.m.) debiteras den boende på samma sätt som tidigare. Det är endast den fasta kostnaden för abonnemanget för bredband och telefoni som, vid en gruppanslutning, påverkas.

C) Hur många nyttjar tjänster från Bredbandsbolaget?

Anslutningsgraden framgår av nedan tabell: 

Antal hushåll med avtal med Bredbandsbolaget

2009-04-16
[st]

2009-04-16
[%]

2011-02-04
[st]

2011-02-04
[%]

Ändr.
[%]

Bredband

436

53,0

408

49,6

-3,4

Telefoni

164

20,0

181

22,0

+2,0

Bredband+Telefoni

156

19,0

 174

21,1 

+2,1 

Antal hushåll som är kund hos Bredbandsbolaget

444

53,9

413

50,2

-3,7

 

Anslutningsgraden har alltså sjunkit några procent under perioden 2009 – 2011 vilket inte är oväntat eftersom antalet möjliga alternativ, inte minst mobila dito, kraftigt ökat under perioden. Antalet som nyttjar telefoni med Bredbandsbolaget har dock ökat något.

Vartannat hushåll i Brf Porkala har idag valt att teckna avtal med Bredbandsbolaget.

D) Blir det billigare för mig?

Detta beror helt på vilka tjänster du idag har eller kommer att teckna avtal med Bredbandsbolaget om.

Av nedan tabell framgår om du är en ”vinnare” eller en ”förlorare”: 

Nyttjad tjänst

Avgift idag

[kr/mån]

Avgift med gruppavtal

[kr/mån]

Ändring

[kr/mån]

Ändring

[%]

Bredband

285 / 2001)

 

 

 

125

-160 / -751)

-56.1 / -37,51)

Telefoni

69

+56

+81,2

Bredband + Telefoni

354

-229

-64,7

Ingen

0

+125

---

1) Reducerad avgift för kund som är 60 år eller äldre.

E) Hur skall kostnaden tas ut?

Här är det frågan om att föreningen, vid en gruppanslutning, påtar sig en gemensam kostnad (totalt minst 3.703.500 kr) som är lika för samtliga lägenheter (125 kr/månad) och för att få ett korrekt och lagenligt avgiftsuttag skall ett tillägg, utöver fasta månadsavgiften, med 125 kr/månad göras för samtliga lägenhetsinnehavare. (För ytterligare info se särskild artikel: Avgiftsuttag – tilläggsförsäkring).

F) Hur skall beslut tas?

Det är lämpligt att beslut om en gruppanslutning tas vid en stämma (med fördel en extrastämma då ordinarie föreningsstämma oftast är ”fullpackad”), efter att styrelsen distribuerat ett tydligt och heltäckande informationsmaterial till alla föreningens medlemmar. Detta inte minst eftersom det idag dels endast är vartannat hushåll i Brf Porkala som har valt att teckna avtal med Bredbandsbolaget och dels har anslutningsgraden minskat något under perioden 2009-2011. På detta sätt kan varje föreningsmedlem göra ett personligt val baserat på adekvat information.

G) Summering

+

 • Minskade kostnader för de som har eller kommer att nyttja bredband via Bredbandsbolaget.

-

 • Ökade kostnader för de som ej har eller ej kommer att nyttja bredband via Bredbandsbolaget.
 • Lång bindningstid
 • Endast en abonnemangstyp