Gruppanslutningsavtal - Bredband - del III

A) Inledning/Bakgrund

På extrastämman 2011-08-22 togs beslut gällande Gruppanslutningsavtal – bredband. Stämman beslöt:

  1. att Gruppanslutningsavtal – bredband ska tecknas med Bredbandsbolaget och

  2. att kostnaden för avtalet skall tas ut som en fast avgift, lika för varje lägenhet.

Det har nu, efter ganska lång tids ”stiltje”, på marknaden för fast bredband börjat ske en del förändringar. De större operatörerna har nya erbjudanden om snabbare bredband och detta gäller även Bredbandsbolaget.

B) Viktigt att, så långt som möjligt, undvika "inlåsningseffekter"

Det abonnemang som f.n. ingår i Gruppanslutningsavtalet – Bredband är deras 100/10 abonnemang till en ordinarie kostnad av 320 kr/månad.

Nu har även ett 100/100 abonnemang släppts till en ordinarie kostnad av 379 kr/månad.

Utdrag från Bredbandsbolagets webbsida:

 

I nyhetsmedia har även Bredbandsbolaget informerat om att de planerar att släppa ett abonnemang med en nedladdningshastighet av 1 Gb/s (uppladdningshastigheten är idag ej känd).

Då nu alltså inom kort ett flertal snabbare abonnemang kommer att finnas tillgängliga på marknaden, bör det ges möjligheter, för de föreningsmedlemmar som så önskar och mot en tilläggskostnad, att välja ett snabbare abonnemang än det som ingår som ”standard” (100/10 Mb/s) i Gruppanslutningsavtalet – Bredband med Bredbandsbolaget.

C) Förslag till kontraktstillägg

Styrelsen föreslås att söka få till följande kontraktstillägg till Gruppanslutningsavtalet – Bredband som skall tecknas med Bredbandsbolaget:

Kunder som omfattas av Gruppanslutningsavtal – Bredband skall kunna välja, där så är tekniskt möjligt och mot en tilläggskostnad, ett snabbare abonnemang än det som ingår som ”standard” i aktuellt avtal. Tilläggskostnaden skall maximalt vara skillnaden i ordinarie pris för abonnemangen.

Ex. Ordinarie pris för det abonnemang (100/10 Mb/s) som idag ingår som standard i aktuellt avtal är 320 kr/månad. Om kund önskar uppgradera till abonnemanget 100/100 Mb/s med ett ordinarie pris av 379 kr/mån, skall tilläggskostnaden vara maximalt 379 – 320 = 59 kr/månad.”

Styrelsen kommer skriftligen att tillställas ovan förslag med en begäran om att detta beaktas vid avtalstecknandet med Bredbandsbolaget. Detta för att undvika inlåsningseffekter så långt som möjligt.

Tillägg 2011-09-07:

En skrivelse, undertecknad av sex (6) föreningsmedlemmar, har idag lämnats in till styrelsen för Brf Porkala. (För detaljer se: Skrivelse till styrelsen - Gruppanslutningsavtal - Bredband)

Tillägg 2011-10-18:

Styrelsen har tyvärr ej besvarat ovan skrivelse, med sista svarsdatum 2011-09-30, vilket i sig är såväl anmärkningsvärt som beklagligt. Då ärendet bedöms ha stor vikt för föreningens medlemmar har därför en förfrågan,  undertecknad av sex (6) föreningsmedlemmar, ställts direkt till Bredbandsbolaget. (För detaljer se: Förfrågan till Bredbandsbolaget - Gruppanslutningsavtal - Bredband)