Kontrollmätning av en lägenhets area

För att kontrollera en bostads area finns en särskild standard ([1]) med en detaljerad beskrivning.  En förkortad och förenklad version finns i en broschyr framtagen av SIS ([2]).

Nedan följer några korta utdrag främst med fokus på kontrollmätning av lägenheter och de förutsättningar som gäller för lägenheter i Brf Porkala.

Yta resp. Area

En yta är något du kan ta på, till exempel en bords- eller golvyta. Med area menar vi den uppmätta storleken på en yta. När du mäter ett utrymme ska du i vissa fall bara mäta en del av golvytan. Då blir golvarean mindre än golvytan. Du bör alltså skilja på yta och area.”

Boarea och Biarea

Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delas arean upp i boarea och biarea. Reglerna för uppdelningen är olika för våningsplan ovan mark, sluttnings- och källarvåning.”

Grundläggande regler

I lägenheter mäter du bara de utrymmen som ligger inom lägenheten.

Den totala arean delas upp på utrymmen inom resp. utanför bostaden.

Är höjden lägre än 1,90 m eller utrymmet ej kan nås via dörröppning, trappa eller stege skall det ej räknas med i den totala arean.

För våningsplan där hela golvet ligger ovanför den omgivande marknivån är all area boarea.

För utrymmen utan snedtak skall avståndet mellan ytterväggarnas insidor mätas. Mätningen skall göras ”strax ovanför golvsockeln”.

Mätregler

1. Innerväggar

Innerväggar som är 30 cm eller tunnare mäts i sin helhet. Är innerväggarna tjockare än 30 cm mäter du 15 cm in i väggen från varje angränsande rum. Resten räknas inte in i arean.”

2. Omslutande väggar

Ytterväggar och väggar mot trapphus och grannar mäts inte alls.”

3. Fönsterbänkar och värmeelement

Utskjutande fönsterbänkar från väggen och värmeelement påverkar inte mätningen, det vill säga golvet under dessa räknas in i arean.”

4. Köks- och badrumsinredning och garderober

Köksinredning, garderober, badkar, tvättmaskin och dylikt påverkar inte mätningen, det vill säga, ska räknas in i arean.”

Referenser:

[1]: Area och volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler; SS 21054:2009
[2]: Så mäter du din bostad; Swedish Standard Institute; 2012-09