OVK - Besiktningsprotokoll

För enkel åtkomst återfinns nedan OVK-besiktningsprotokollen för Brf Porkalas samtliga hus exkl. P-däcket.

Då förändringar i gällande lagstiftning ([1]), författningar ([2]-[3]) och föreskrifter ([4]) har gjorts under de senaste två åren bifogas nu gällande underlag. Mer information om OVK finns på Boverkets hemsida ([5]).

Hus

Adress

Antal lgh

Datum [b]

Res. G/EG [a]

Protokoll

Totalt

Besikt.

1

Sveaborgsg. 18-24

48

2

2011-03-24

G

OVK–Hus 1

2

Sveaborgsg. 6-10

36

6

2011-03-15

G

OVK–Hus 2

3

Sveaborgsg. 12-16

12

4

2011-03-09

G

OVK–Hus 3

4

Kaskög. 26-30

12

2

2011-03-11

G

OVK–Hus 4

5

Kaskög. 32-36

37

4

2011-03-18

G

OVK–Hus 5

6

Kaskög. 20-24

36

15

2009-08-06

G

OVK–Hus 6

7

Kaskög. 10-18

59

12

2011-04-15

G

OVK–Hus 7

8

Kaskög. 2-6

36

6

2011-05-05

G

OVK–Hus 8

9

Porkalag. 3-7

36

5

2011-09-27

EG

OVK–Hus 9

10

Porkalag. 9-13

12

3

2011-09-29

EG

OVK–Hus 10

11

Porkalag. 23-25

8

1

2011-04-15

G

OVK-Hus 11

12

Porkalag. 15-21

48

6

2011-04-29

G

OVK-Hus 12

13

Sibeliusg. 52-58

54

8

2011-10-04

EG

OVK-Hus 13

14

Sibeliusg. 32-34

83

4

2011-04-06

G

OVK-Hus 14

15

Sibeliusg. 36-38

83

6

2011-10-27

EG

OVK-Hus 15

16

Sibeliusg. 40-42

75

 11

2011-11-10 

EG

OVK-Hus 16

17

Sibeliusg. 44-46

75

7

2011-11-22

EG

OVK-Hus 17

18

Sibeliusg. 48-50

75

10

2011-10-14

EG

OVK-Hus 18

20

Sveaborgsg. 26

särskola

2011-04-06

G

OVK-Hus 20

[a]: Besiktningsresultat: G = Godkänt, EG= Ej godkänt
[b]: Datum för besiktning av bostadslägenheter (gäller ej Hus 20)

Samtliga uppgifter i ovan tabell är hämtade från besiktningsprotokollen som registrerats hos Stadsbyggnadskontoret t.o.m. 2012-09-11 (registreringsdatum för senast inlämnat besiktningsprotokoll).

Ytterligare information